فهرست اسناد گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی و زبان انگلیسی
ردیفعنواننوع سندتاریخ ثبتمشاده
۱Doc file Farsi MA phD templateفرم۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۲template for English MA studentsفرم۱۴۰۱/۰۳/۰۹
۳قالب رساله ها و تزهافرم۱۴۰۱/۰۳/۰۸
۴دستورالعمل اخذ پایان نامه و دفاع کارشناسی ارشدفرم۱۴۰۱/۰۲/۳۰
۵انتخاب موضوع پایان نامه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی بهمن 1399 دانشجویان آموزش زبان انگلیسیفرم۱۴۰۱/۰۲/۳۰
۶انتخاب موضوع پایان نامه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی بهمن 1399فرم۱۴۰۱/۰۲/۳۰
۷تغییر زمان جامعواردنشده۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۸چارت دکتری ماقبل 98فرم۱۴۰۱/۰۱/۲۷
۹چارت ارشد ادبیات کودکفرم۱۴۰۱/۰۱/۲۷
۱۰چارت ارشد آموزش زبان 96 به بعدفرم۱۴۰۱/۰۱/۲۷
۱۱ارشد زبان و ادبیات فارسی 98 به بعدفرم۱۴۰۱/۰۱/۲۷
۱۲چارت درسی دکتری ادبیات 98 به بعدفرم۱۴۰۱/۰۱/۲۷
۱۳چارت درسی ارشد ادبیات فارسی ورودی 98 به بعدواردنشده۱۴۰۰/۱۲/۲۶
۱۴دستورالعمل دفاع از رساله در مقطع دکتریبخشنامه۱۴۰۰/۱۱/۲۷
۱۵فرم ترفیع سالیانه اعضای هیات علمیفرم۱۴۰۰/۱۱/۲۶
۱۶آیین نامه ترفیع سالیانه اعضای هیات علمیبخشنامه۱۴۰۰/۱۱/۲۶
۱۷دستورالعمل ارایه ی نمرنه قبولی زبان مختص دانشجویان دکتریواردنشده۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۱۸اصلاح اخذ پایان نامه مختص مربیانبخشنامه۱۴۰۰/۱۱/۲۳
۱۹نحوه ی همکاری اعضای هیات علمی تمام وقت (بخشنامه الف و ب)بخشنامه۱۴۰۰/۱۱/۲۳
۲۰فرم تحویل موضوع تز ارشد به گروهفرم۱۳۹۸/۰۳/۲۰
۲۱فرم پروپوزال ارشدفرم۱۳۹۸/۰۳/۲۰
۲۲سرفصل جدید رشته آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشدفرم۱۳۹۶/۰۶/۱۲
۲۳فرمت کلی تز های انگلیسی زبان مختص رشته های آموزش زبان انگلیسی در مقطع ارشدفرم۱۳۹۶/۰۵/۲۸
۲۴فهرستی از مجلات معتبر رشته زبان انگلیسیفرم۱۳۹۶/۰۱/۱۶
۲۵ارایه گزارش کتبی از نحوه پیشرفت کار پایان نامهفرم۱۳۹۶/۰۱/۱۶
۲۶چارت درسی رشته آموزش زبان انگلیسی مقطع ارشدفرم۱۳۹۵/۱۲/۰۴
۲۷ایین نامه جدید کارشناسی ارشدبخشنامه۱۳۹۵/۰۸/۲۵